Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
100% Επιδότηση στις γεωργικές συμβουλές

100% Επιδότηση στις γεωργικές συμβουλές

AGROHORIZΟN | M 2.1 | 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
από xper
δημοσιεύτηκε1 July, 2022
ΧΩΡΙΣσχόλια

Η AGROHORIZON ΙΚΕ, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου ΑΦ1003, δημιουργήθηκε το έτος 2021 από τους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους Μπαλλή Κυριακή Γεωπόνο ΠΕ, την Ζωγράφου Αικατερίνη Γεωπόνο ΠΕ και τον Ντάγκα Ιωάννη Οικονομολόγο ΠΕ και το έτος 2022 προστίθενται οκτώ νέοι μέτοχοι, πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.

ξ

 Σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην Κεντρική Μακεδονία  και σημαντική παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Είναι στελεχωμένη με δυναμικό Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία εξειδίκευση και γνώση της αγοράς που εξασφαλίζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στο εναλλασσόμενο περιβάλλον της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Στο Φορέα εντάσσονται συνολικά έντεκα (11) άτομα, οκτώ (8) Γεωπόνοι εξειδικευμένοι, ένας (1) Κτηνίατρος και δύο (2) Οικονομολόγοι, όλοι πιστοποιημένοι από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Γεωργικοί Σύμβουλοι.

Με έδρα τη Χαλκιδική, η AGROHORIZON I.K.E. είναι ο μοναδικός φορέας που έχει πιστοποιηθεί .

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της κ.Κυριακή Μπαλλή στην κ.Δήμητρα Γερογιάννη στην εκπομπή Viva της κ.Βιβής Αναστασιάδου που προβάλλεται στο EURO channel Κεντρικής Μακεδονίας στο ΑLERT της Αθήνας και σε περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα  https://youtu.be/ZE7h55NLDv8

Η AGROHORIZON IKE διαθέτει εγκαταστάσεις γραφείων στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, κατάλληλες για χρήση και από ΑΜΕΑ, πλήρως εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, δίκτυα, τηλεφωνικές γραμμές, τηλεοράσεις και προβολείς.

ι

Επίσης, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηριακό για τις αρχικές εκτιμήσεις στο πεδίο του αγρού.

Άδειες Χρήσης και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, οι οποίες θα αξιοποιούνται και από τους ίδιους τους παραγωγούς, μαζί με εφαρμογή Helpdesk και επιστημονική στήριξη.

Ο θεσμός του «Γεωργικού Συμβούλου» είναι ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια.

Μέσω του προγράμματος αυτού οι επιστήμονες, όπως για παράδειγμα οι γεωπόνοι επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις και δίνουν στον παραγωγό τις κατευθυντήριες εκείνες με τις οποίες θα επιτευχθεί η βελτίωση της παραγωγής και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ξ

Οι ενδιαφερόμενοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία με τα γραφεία μας και το επιστημονικό προσωπικό μας, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, που στόχο έχει να κάνει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μέσα από τις κατευθυντήριες που θα δώσουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι, πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλους τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκτός μελισσοκομίας και επωφελούμενοι δύναται να πάρουν συμβουλές από επιστήμονες αξιοποιώντας την χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Τέλος , ο Φορέας μας διαθέτει συνεχώς επικαιροποιημένη ιστοσελίδα, εύκολα προ βάσιμη και με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο αγρότη να ενημερωθεί και να επικοινωνήσει με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική - οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. 

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής

γ)  Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούνται περίπου 23.000 συμβουλές, προϋπολογισμού 15.200.000 ευρώ.

 Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Agrohorizon διακρίνονται σε έξι (6)  πυλώνες δράσης,  ενότητες συμβουλών του Μ.2.1 του ΠΑΑ, μ επιδότηση 100%

γ

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Δείτε μας στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.agrohorizon.gr