Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
κ

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
από xper
δημοσιεύτηκε6 January, 2024
ΧΩΡΙΣσχόλια

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

θ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια πρώτης συνεδρίασης της νέας δημοτικής περιόδου 2024-2028 εξέλεξε την Τρίτη 2/1/2024 το νέο Προεδρείο του.      

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Κουσενίδης από την πλειοψηφούσα παράταξη, Αντιπρόεδρος ο κ. Αρέστης-Χαρταμπίλας Σταύρος από τη μείζονα μειοψηφία και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ελένη Γκαγκαρίδου από την πλειοψηφούσα παράταξη.

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα τακτικά μέλη εξελέγησαν (αλφαβητικά) οι κκ Αβραμίδης Μωϋσής, Κουσίδης Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ραλλίδης Μιχαήλ.

Αναπληρωματικά μέλη της εξελέγησαν οι κκ. Αμανατίδης Αριστείδης, Βαγγελάκη-Χάρμπαλη Ιωάννα, Λαζαριδής Αμβρόσιος, Παληκαρίδου Αναστασία και Φουκίδης Απόστολος, από την πλειοψηφούσα παράταξη.

Από τη μειοψηφία εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κκ Θεοδωρίδης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας και Τσιτσιρούδη Ελένη και αναπληρωματικά μέλη οι κκ Αρέστης-Χαρταμπίλας Σταύρος και Σμήλιος Νικόλαος.

Επίσης με απόφασή του ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης όρισε αντιδημάρχους τους:

1.         Μανωλόπουλο Βασίλειο, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Μελετών Κατασκευών
 • Συντηρήσεων  Έργων & Αποθήκης υλικών
 • Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
 • Πρασίνου & Περιβάλλοντοςι

   

2.         Κεσόγλου Παύλο, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Πολιτισμού

3.         Παναγιωτίδη Γαβριήλ, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην των θεμάτων του Γραφείου ελέγχων & εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του Τμήματος Εσόδων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιώνι

   

4.         Ιωαννίδη Εμμανουήλ, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικούι

  5.     Καζαντζίδη Γεώργιο, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Αθλητισμού

6.         Σιδηρόπουλο Θεόδωρο, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής
 • Νέας Γενιάς
 • Του καταργημένου οικείου Ν.Π.Δ.Δ.:

«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

 • Του καταργημένου οικείου Ν.Π.Ι.Δ.:

«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)» , εκτός των θεμάτων Πολιτισμού, Δημοτικού Ωδείου και Αθλητισμού

7.         Ραλλίδη Μιχαήλ, αρμοδιότητες για θέματα :

 • των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)π

  8.         Πάντση Θωμά, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου

9.         Κουσίδη Γεώργιο, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Διαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων,
 • Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Πολιτικής Άμυνας και
 • του Γραφείου ελέγχων & εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του Τμήματος Εσόδων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών»

10.       Γυμνόπουλο Κοσμά, αρμοδιότητες για θέματα :

 • Παιδείας

11.       Αβραμίδη Μωυσή, αρμοδιότητες για θέματα :

Ομογενών - Ελλήνων παλιννοστούντων